Polityka prywatności, Pliki Cookies

#1: RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej RODO informujemy, że:

 

# Administratorem Państwa danych osobowych (zwanego dalej "Administratorem danych") jest przedsiębiorca:

GREWEL-MOTO Grzegorz Jędrzejko

ul. M. Kolbe 8,  32-650 Kęty

tel: 505-075-145

email: sklep@grewel-moto.pl


# Dane kontaktowe Administratora danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można skontaktować się z Administratorem danych w następującej formie:

 • telefonicznie pod numerem telefonu: 505078145

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: sklep@grewel-moto.pl

 • listownie pod adresem siedziby Administratora danych: ul. M. Kolbe 8, 32-650 Kęty

 

# Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

- umożliwienia wysyłki towarów za pośrednictwem przewoźników
-  umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego grewel-moto.pl (zwanym dalej „Sklepem”) w tym także dokonywania transakcji;
-  zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
- obsługi reklamacji, w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
- obsługi zgłoszeń, które do na Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);
- kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, tj:

- kontaktowanie się z Państwem, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail (newsletter itp.)

- monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością w Sklepie

- w celach statystycznych, monitorowanie aktywności użytkowników

- dla celów podatkowych i rachunkowych

- dla celów archiwizacyjnych

Jeśli wyrażą Państwo zgodę, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

-  zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.

 

# Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

# Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

Państwa dane osobowe na stornie www.grewel-moto.pl będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto usuniemy Państwa dane osobowe, mimo braku wycofania zgody, jeżeli będziecie Państwo nieaktywni przez okres 3 lat, tzn. przez 3 lata nie zalogujecie się Państwo na stronie naszego sklepu internetowego oraz nie dokonacie żadnych zakupów w Sklepie.

Dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres zgodny z wymogami przepisów prawa

 

# Przekazywanie danych poza EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

# Prawa osoby, któej dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

 • sprostowania / uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,

 •  usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,

 • przeniesienia Państwa danych osobowych

Mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po złożeniu sprzeciwu będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Usunięcie, przeniesienie, ograniczenie oraz zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i może skutkować uniemożliwieniem ich wykonywania w sposób prawidłowy.

 

# Odbiorcy danych

Dostęp do danych mogą mieć osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi transportowe oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe.

 

# Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym również profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies  oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

 

# Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

# Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

 

#2: POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych nasza Firma chroni dane osobowe Użytkowników.
Każdy Klient chcący zrobić zakupy w naszym
sklepie internetowym posiada możliwość założenia własnego konta. Posiadanie własnego konta w naszym sklepie umożliwia wielokrotne dokonywanie zakupów bez każdorazowego podawania danych osobowych lub firmy zamawiającego. Istnieje możliwość skasowania konta na życzenie Użytkownika, a także zmiana danych.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe Użytkowników (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu. Nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom.

Należy pamiętać aby po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszej witryny kliknąć na link "wyloguj" znajdujący się w prawym górnym rogu.Należy również nikomu nie udostępniać loginu i hasła do Twojego konta.
Każdy Użytkownik ma prawo, do wglądu i poprawienia po zalogowaniu się oraz usunięcia swoich danych osobowych.

#3: PLIKI COOKIES:

 • Serwis - sklep internetowy, należący do Administratora, dostępny pod adresem www.grewel-moto.pl.
 • Operator serwisu- Grzegorz Jędrzejko GREWEL-MOTO, zlokalizowany w Kętach
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (czyli "ciasteczka") - dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 •  Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c: utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „

a: sesyjne”  (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b: „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

c: niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

d: pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

e: wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

f: „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

g: reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.Koszyk
Nie masz żadnych produktów w koszyku..
Zaprenumeruj biuletyn
Email: