Regulamin

Regulamin sklepu internetowego GREWEL-MOTO.PL

# I: PODSTAWOWE POJĘCIA:

 • Sprzedawca - lub też Usługodawca - Grzegorz Jędrzejko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Jędrzejko GREWEL-MOTO, zlokalizowaną w Kętach 32-650 przy ul. M.Kolbe 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG. NIP: 5492107165; REGON: 122975224.
 • Sklep internetowy - zwany dalej jako Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.grewel-moto.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
 • Klient - osoba fizyczna, w tym także Konsument, która ukończyła już 13. rok życia a nie ukończyła jeszcze 18. roku życia, posiadająca zgodę jej przedstawiciela ustawowego (np. opiekuna prawnego) na dokonywanie jakichkolwiek zakupów, czy też osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, czy też osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub ma zamiar złożyć zamówienie czy skorzystać z innych usług Sklepu.
 • Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje z sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrenio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin - niniejszy regulamin, który określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 • Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, będąca przedmiotem umowy sprzedaży, określona w zamówieniu.
 •  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży z Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające ilość i jakość Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży, składane poprzez Konto Klienta.
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny,  zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary.
 •  Rejestracja - jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, mająca na celu założenie przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 • Konto klienta - podstrona sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać swoimi danymi osobowymi, stanem złożonych przez Klienta Zamówień, a także - po zalogowaniu - składać Zamówienia.
 • Koszyk - e-koszyk, miejsce w którym Klient przechowuje wybrany Towar, który chce zamówić.

 

# II: POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 •  Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy Sprzedaży Towarów.
 •  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ust. z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. ). Regulamin jest skierowany do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszegoRegulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.
 •  Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszace się do produktów (łącznie z cenami) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog towarów  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.

 

# III: ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU:

 • Dokonując zakupów za pośrednictwem Sklepu Klient akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 • Serwis dostępny pod adresem www.grewel-moto.pl działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 • Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także posiadanie adresu e-mailumożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 

# IV: INFORMACJA O CENACH I TOWARACH:

 •  Oferowane przez Sprzedawcę Towary są oryginalne i pochodzą z polskiej sieci dystrybucji.
 •  Cena Towaru podana jest w walucie polskiej (PLN), zawiera podatek VAT (cena brutto) i nie uwzględnia kosztów przesyłki oraz żadnych innych dodatkowych kosztów. Cena będąca przy każdym Towarze, podana na stronie produktu jest wiążąca w momencie złozenia przez Klienta Zamówienia.
 • Cena w Zamówieniu stanowi całkowitą cenę - wraz z podatkiem oraz kosztem dostawy - jaką Klient będzie zobowiązany zapłacić.
 • W przypadku, gdy Klient będzie zobowiązany do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep poinformuje Klienta o tym fakcie. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastapi tylko i wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej, pisemnej (np. w e-mailu) zgody Klienta.

 

# V: ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA - CZYNNOŚCI:

 • Po wybraniu interesującego Towaru Klient wkłada go do Koszyka. Czynność można powtórzyć z innymi produktami, a następnie po zakończeniu przeglądania Sklepu , w zakładce "koszyk" można edytować ilość wybranych Towarów lub je usuwać, w tym celu należy przycisnąć "PRZELICZ KOSZYK"
 • Po zatwierdzeniu Towarów w koszyku, Klient który chce złożyć Zamówienie naciska "DO KASY"
 • Następnie Klient naciska "KLIKNIJ, BY POTWIERDZIĆ ADRES" lub podaje nowy adres w formularzu.
 • Dalej Klient przyciska "POTWIERDŹ DANE I ADRES PŁATNIKA" lub wprowadza nowy adres.
 • Klient ma wybrać rodzaj dostawy:

                         a: ODBIÓR OSOBISTY

                         b: WYSYŁKA POCZTĄ z przedpłatą lub płatnością przy odbiorze

                         c: WYSYŁKA KURIEREM z przedpłatą lub płatnością przy odbiorze

 • Klient ma określić sposób zapłaty

                         a: PRZEDPŁATA - po wybraniu wysyłki pocztą lub kurierem

                         b: PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE

                         c: ZAPŁATA W SKLEPIE

 • Klient musi POTWIERDZIĆ ZAMÓWIENIE, aby zostało one przekazane do realizacji.

 

# VI: PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ORAZ DOSTAWA TOWARÓW:

 • Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Składając Zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) i zaakceptował jego postanowienia.
 • Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski, pod adres wskazany w Zamówieniu. Sprzedający nie wysyła Towarów za granicę.
 •  Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową www.grewel-moto.pl po zalogowaniu (wymaga wcześniejszej Rejestracji) lub e-mailowo na adres sklep@grewel-moto.pl ( nie wymaga Rejestracji), 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Klient skłądając Zamówienie e-mailowo, nie rejestrując się, musi w Zamówieniu podać swoje dane: Imię i Nazwisko, adres dostawy oraz telefon kontaktowy
 • Klient po złożeniu Zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego Zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailowej (na adres e-mail nadawcy - Klienta). W przypadku złożenia Zamówienia w sobotę, niedzielę lub Święta potwierdzenie ów zostaje wysłane pierwszego dnia roboczego, następującego po tym dniu, w którym zostało złożone Zamówienie.
 • Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym realizacja Zamówienia odbędzie się w przypadku dostępności Towarów na stanie Sklepu / w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku braku dostępności Towarów Klient informowany jest, które z Zamówionych Towarów są niedostępne oraz Sprzedawca informuje Klienta o przybliżonym terminie dostawy tych Towarów. Wówczas Zamawiający podejmuje decyzję o sposobie realizacji Zamówienia:

           a: częściowa realizacja - czyli wysyłka tylko dostępnych Towarów;

           b: całościowa realizacja - czyli wysyłka wszystkich Towarów w późniejszym terminie po dostawie niedostępnych Towarów;

           c: anulowanie całego Zamówienia.

 • Proces realizacji Zamówienia w przypadku dostępności Towarów:

  a: w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu.

  b: w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego.

  Przy czym Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 - 17.00

 • Proces realizacji Zamówienia w przypadku Towarów pod zamówienie uwarunkowany jest dostępnością Towarów u Importera i rozpoczyna się w momencie sprowadzenia ich przez Sprzedawcę.
 • Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, zgodnie z dyspozycją Klienta.

 • W ramach wysyłki dostępne są następujace formy dostawy: KURIER, POCZTA POLSKA.

 • Sprzedawca realizuje wysyłkę Towaru do godziny 15.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Czas oczekiwania na przesyłkę uzależniony jest od wyboru formy dostawy.

 • W przypadku wybrania opcji PRZESYŁKA KURIERSKA dostawa następuje zazwyczaj następnego dnia roboczego po wysłaniu przesyłki. Należy jednak wziąć pod uwagę błąd ludzki oraz uwarunkowania atmosferyczne, które mogą wpłynąć na opóźnienie dostawy. Ponad to w okresie świątecznym zdarza się, że przesyłki zostają doręczane do 2-3 dni od nadania paczki.

 • W przypadku wybrania opcji PRZESYŁKA POCZTĄ POLSKĄ dostawa następuje od 1- 7 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach może potrwać nawet 14 dni roboczych. Po 14 dniach roboczych można ubiegać się o wyjaśnienie lub reklamację w urzędzie pocztowym nadawcy.

 • Wszystkie przesyłki Sprzedający wysyła za potwierdzeniem nadania. Sprzedawca może na życzenie Klienta przesłać mu skan lub zdjęcie potwierdzenia nadania przesyłki.

 

# VII: KONTAKT KLIENTA ZE SKLEPEM / SPRZEDAWCĄ:

 • Telefon: 505-078-145 lub 508-209-641
 • e-mail: sklep@grewel-moto.pl
 •  Adres korespondencyjny: GREWEL-MOTO, 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 8

# VIII: FORMY PŁATNOŚCI:

 • W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

           a: ZA POBRANIEM - płatność przy odbiorze przesyłki

           b: PRZEDPŁATA - przelewem na rachunek bankowy Sklepu.

                numer rachunku - bank ING:   79 1050 1070 1000 0091 4185 3706

                W tytule przelewu Klient podaje nr Zamówienia, lub inną frazę ustaloną ze Sprzedającym.

           c: GOTÓWKA - w przypadku odbioru osobistego.

 • Klient wybierający opcję płatności przelewem, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i Zamówienie zostanie odrzucone. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty za Zamówienie przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 

# IX: ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 • Zgodnie z Ustawą O Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży zakupionych Towarów w Sklepie, ma prawo w terminie 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki, odstąpić od tejże umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy "oświadczenie o odstąpieniu od umowy". Najlepiej, w celach dowodowych, pisemnie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Oświadczenie o odstapieniu od umowy najlepiej wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail (pkt # VII) lub listem za potwierdzeniem nadania i odbioru na adres korespondencyjny (pkt # VII).
 • Sprzedawca, po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektorniczną, przesyła Konsumentowi w e-mailu zwrotnym potwierdzenie jego otrzymania.
 •  Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 • Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy. (pkt # VII). Towar należy zwrócić z dowodem zakupu (paragon) lub podając nr FV, do któej zostanie wystawiona korekta.
 • !!!   Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. opakowania, zabezpieczenia Towaru, nadania przesyłki etc.). Konsument, w celach dodowdowych, zwraca Towar tylko i wyłącznie przesyłką rejestrowalną.   !!!
 • Sprzedawca nie przyjmuje przesyłke zwrotnych za pobraniem.
 • Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru - do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 • Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 • WAŻNE: Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru w związku z korzystaniem z niego w nieodpowiedni sposób. Konsument ma prawo sprawdzić charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki może uczynić to w stacjonarnym sklepie. Konsument nie może używać rzeczy w sposób dowolny i nieograniczony. Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta dodatkowymi kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości Towaru.

 

# X: REKLAMACJA:

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności firmy dostarczającej produkt.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru, które istniały w chwili jego przejścia na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Rękojmia trwa przez okres dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 • Z tytułu rękojmi Klient może zażądać od Sprzedawcy obniżenia ceny, wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru lub odstąpienia od umowy.
 • Jeśli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na wolny od wad lub usunie usterkę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie miał możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub nie zdołał usunąć wady.

 • Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady zażądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia usterki, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.

 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za pomocą formularza reklamacjyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • Klient przesyła wadliwy Towar wraz z formularzem zgłoszenia reklamacyjnego oraz z paragonem lub nr FV na adres korespondencyjny (pkt #VII).
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem.
 • Klient ponosi koszt przesyłki wadliwego Towaru na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Koszt prtzesyłki Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

# XI: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 • Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Spzredawcę, któy jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przeisów Ustawy O Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
 • Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w procesie realizacji umowy sprzedaży.
 •  Klient zgodniw z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich korygowania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia kazdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 Ustawy O Ochronie Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia Klienta.
 • Więcej informacji w zakresie dancyh osobowych można znaleźć w zakładce "Polityka prywatności".

 

 # XII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Sklep stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk, czyli do reguł postępowania w czasie realizacji Zamówienia. Należą do nich m.in. rzetelność, staranność, profesjonalizm, właściwe relacje z klientami, unikanie sytuacji konfliktowych.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronach Sklepu.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Grzegorz Jędrzejko GREWEL-MOTO.
 • Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.grewel-moto.pl/conditionsinfo.aspx\
 • Istnieje zakaz zamieszczania na stronach Sklepu treści bezprawnych przez Sprzedawcę oraz użytkowników Sklepu ( w tym także Klientów).
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa (Ustawa z dnia 30 maja 2014 O Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014.827), Przepisy Kodeksu Cywilnego).
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności między Regulaminem a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • Regulamin obowiazuje od 25 grudnia 2014 roku.

 

# XIII: ZAŁĄCZNIKI:

 • załącznik nr 1 - wzór odstąpienia od umowy
 • załącznik nr 2 - formularz reklamacyjny
Koszyk
Nie masz żadnych produktów w koszyku..
Zaprenumeruj biuletyn
Email: